? MỪNG 30/4 – 01/5: SỨC MẠNH CỦA LÃI KÉP TRI THỨC ?

https://bit.ly/tuan-le-lai-kep-tri-thuc-HL    “Muốn thành công, hãy soi gương”. CEO Goldman Sachs – Bạn nghĩ thế nào về quan điểm này? Sẽ đến một lúc nào đó trong sự nghiệp nói chung hay ngay chính công việc đầu tư nói riêng, bạn cần biết mình đang làm việc như thế nào, có hiệu quả hay vẫn […]