5 MÔ HÌNH GIÚP THAY ĐỔI THÓI QUEN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Thay đổi thói quen quản lý tài chính cá nhân không bao giờ là một chuyện dễ, cho đến khi bạn áp dụng mô hình 5 bước này. Theo Mô hình Các giai đoạn Thay đổi hành vi (Transtheoretical Model of Change), chúng ta cần phải trải qua 5 giai đoạn để hình thành thói […]