[LẠC QUAN TẾU – IRRATIONAL EXUBERANCE] QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ THÔNG MINH ĐI NGƯỢC VỚI TÂM LÝ ĐIÊN RỒ CỦA ĐÁM ĐÔNG THỊ TRƯỜNG

Vào năm 1996, ngay khi Alan Greenspan, Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang (FED) thời bấy giờ, thốt ra cụm từ LẠC QUAN TẾU để miêu tả hành vi của các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán cả thế giới lập tức sụt giảm. Sự kiện này tạo nên một câu chuyện […]

Miệng lưỡi thế gian

Trong cuộc sống nếu bạn không sống với giá trị do chính bạn tự xác định (inner scorecard) mà luôn để ý đến giá trị bên ngoài (outer scorecard) do người khác xác định cho bạn thì cuộc sống của bạn quá đáng chán! Nói thật đấy!  Cuộc sống nó cứ…Xoay mòng mòng. Miệng lưỡi […]