Miệng lưỡi thế gian

miệng lưỡi thế gian

Trong cuộc sống nếu bạn không sống với giá trị do chính bạn tự xác định (inner scorecard) mà luôn để ý đến giá trị bên ngoài (outer scorecard) do người khác xác định cho bạn thì cuộc sống của bạn quá đáng chán! Nói thật đấy! 

Cuộc sống nó cứ…Xoay mòng mòng.

Miệng lưỡi thế gian thường “thâm độc” vì nó không mất gì đâu? Mất mỗi sự phán xét thôi mà? 

Bạn việc gì phải sợ người khác phán xét bạn, dù đó là ba, mẹ, người thân, họ hàng, bạn bè…đúng k? 

Cơ bản là, đời bạn là của bạn! Do bạn và vì bạn! 

Bạn là người DUY NHẤT CHỊU TRÁCH NHIỆM cho cuộc đời của mình! 

Nên bạn của tôi ơi…

Thích gì, cứ làm đi! Thích gì mà thấy kiếm được tiền thì cứ làm?

Miệng lưỡi thế gian KHÔNG QUYẾT ĐỊNH bạn là ai? Thành công bao nhiêu! 

Ngày mới thành công và hiệu quả nhé bạn hữu!

#WedMotivation
#ThaiPhamHappyLive 
Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn