Tâm lý khi đầu tư

Đầu tư là một cuộc chơi lâu dài! Không cần phải quá siêu thông minh! Chiến lược đúng đắn (hệ thống giao dịch) có khi chỉ chiếm 30% thành công. 70% thành công nằm ở việc KIỂM SOÁT TÂM LÝ trong đầu tư & giao dịch! Hôm nay xem lại video đã share, thấy những […]