Chút tản mạn sáng thứ 5

Có ngày mưa mới quý ngày nắng! Có ngày gian khó mới quý ngày thành công Có đau khổ mới hiểu được thế nào là hạnh phúc Có mất mát mới biết đâu là được Có bị sỉ nhục mới hay sự vinh quang đáng giá Có nghèo mới hiểu giàu sang Có khó khăn […]