Chút tản mạn sáng thứ 5

Chút tản mạn

Có ngày mưa mới quý ngày nắng!

Có ngày gian khó mới quý ngày thành công

Có đau khổ mới hiểu được thế nào là hạnh phúc

Có mất mát mới biết đâu là được

Có bị sỉ nhục mới hay sự vinh quang đáng giá

Có nghèo mới hiểu giàu sang

Có khó khăn mới quý lúc an nhàn

Khi bạn đọc được dòng chữ này, hãy yêu ngày nắng bạn nhé! Yêu cả sự vất vả, lo toan, và sự đau khổ. Đừng trốn chạy. Hãy đứng lên. Làm lại!

#ThaiPham
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng
#Share_để lưu lại, comment chào nhau