11 CÁCH LÀM CHỦ SỰ TẬP TRUNG

1. Nạp đầy năng lượng: Năng lượng giúp não bộ hoạt động hiệu quả 2. Tắt điện thoại: Hầu hết các cuộc gọi đều không khẩn cấp 3. Tìm một chiếc ghế tốt: Đó là lý do các sếp quan tâm đến chất lượng ghê 4. Lên danh sách việc cần làm: Danh sách ngắn […]

Ý NGHĨA CỦA “FOCUS”

F-Follow: Theo đuổi, làm theo. O-One: Một. C-Course: Mục tiêu, kế hoạch, dự định, ước mơ,.. U-Until: Cho đến khi. S-Successful: Thành công.   “FOCUS – Tập trung là Theo đuổi một mục tiêu Cho đến khi thành công.”   Cuộc sống chúng ta ngày càng trở nên bận rộn và mỗii người đều không […]

11 CÁCH LÀM CHỦ SỰ TẬP TRUNG

1. Nạp đầy năng lượng: Năng lượng giúp não bộ hoạt động hiệu quả 2. Tắt điện thoại: Hầu hết các cuộc gọi đều không khẩn cấp 3. Tìm một chiếc ghế tốt: Đó là lý do các sếp quan tâm đến chất lượng ghê 4. Lên danh sách việc cần làm: Danh sách ngắn […]

SIÊU TẬP TRUNG -SUPER FOCUS LÀ GÌ?

“Tâm trí sẽ sắc nét hơn và nhạy bén hơn trong không gian tách biệt và cô đơn mà không bị gián đoạn. Độc đáo bắt nguồn từ sự tách biệt mà không ảnh hưởng nào đến từ bên ngoài có thể xâm nhập để làm tê liệt trí tưởng tượng sáng tạo. Hãy ở […]