Biệt đội nhỏ!

Khởi điểm nhỏ… Nhưng ước mơ thì cũng đủ CRAZY 2020 bắt đầu với những hành động nhỏ nhặt, bền bỉ, đều đặt tốt hơn 1% mỗi ngày #1%Team #1%ClubVietnam #Tốt_hơn_mỗi_ngày P/S: Nhẽ ra bức ảnh này tính ghi caption là “Tìm em nơi đâu” ?