Kinh doanh, đầu tư là một bộ môn thể thao trí tuệ

Sẽ không có chỗ cho những cảm xúc sốc nổi, vì xúc cảm sẽ là kẻ thù giết chết những đồng vốn mà phải mất mồ hôi và nước mắt ta mới kiếm được. Cũng không có chỗ cho thứ gọi là may mắn ?, vì may mắn thực thụ được tạo ra một cách bền […]