Kinh doanh, đầu tư là một bộ môn thể thao trí tuệ

Kinh doanh, đầu tư là một bộ môn thể thao trí tuệ.

Sẽ không có chỗ cho những cảm xúc sốc nổi, vì xúc cảm sẽ là kẻ thù giết chết những đồng vốn mà phải mất mồ hôi và nước mắt ta mới kiếm được.

Cũng không có chỗ cho thứ gọi là may mắn ?, vì may mắn thực thụ được tạo ra một cách bền vững bằng hàng ngàn giờ học tập, rèn luyện, tập luyện đúng phương pháp với kĩ năng, công cụ từ những bậc thầy.

Nếu bạn nói “tôi biết hết rồi” đó là lúc “bạn đã chính thức chết” trong kinh doanh và đầu tư.

Hãy chăm sóc cho bộ não hàng ngày bạn nhé! Nhất là đi kèm với 1 ly cafe ngon ?.

Riêng tôi, tôi học và đọc mỗi ngày.

#ThaiPham
#Đầu_tư_kinh_doanh_là_môn_thể_thao_trí_tuệ

P/S: Sắp hoàn tất môn “Nến Nhật Tuyệt Kĩ” và sau đó là một cuốn sách chính tôi viết về cách hiểu và đọc báo cáo tài chính cho anh em đầu tư và làm ăn, nhân cơ sự bạn tôi hỏi “khấu hao là lợi nhuận hay chi phí”, tôi thấy anh em còn cần giúp đỡ nhiều lắm về môn thể thao này.