Ngưng khoác lác!

“Khoác lác là từ để chỉ những người nói thì hay mà chẳng làm được gì. Tôi đã nói được thì sẽ làm được” – Muhammad Ali – Nói đi đôi với làm Hành động, hành động và hành động Hành động để tốt hơn 1% mỗi ngày bạn nhé! Always try to be better […]