Ngưng khoác lác!

Ngưng khoác lác

“Khoác lác là từ để chỉ những người nói thì hay mà chẳng làm được gì. Tôi đã nói được thì sẽ làm được”

– Muhammad Ali –

Nói đi đôi với làm

Hành động, hành động và hành động

Hành động để tốt hơn 1% mỗi ngày bạn nhé!

Always try to be better everyday. Just only 1%

Hãy để những tháng ngày của bạn không chỉ là tồn tại mà phải là sống!

Chúc bạn Chúa Nhật hạnh phúc!

#ThaiPham
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng