Những điều mọi người thấy (và chỉ thấy) về thành công là những thứ rất BÓNG BẨY BỀ NGOÀI: Địa vị, nhà cửa, thành công, xe cộ, tiền bạc, sức khoẻ tốt, hạnh phúc…

Những điều mọi người thấy (và chỉ thấy) về thành công là những thứ rất BÓNG BẨY BỀ NGOÀI: Địa vị, nhà cửa, thành công, xe cộ, tiền bạc, sức khoẻ tốt, hạnh phúc…   Những điều mọi người KHÔNG THẤY: là HÀNG GIỜ LUYỆN TẬP không biết MỆT MỎI trong BÓNG TỐI, trong im […]

KỶ LUẬT CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT: KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM THÌ ĐỌC SÁCH, CÓ CƠ HỘI THÌ KIẾM THÊM TIỀN, BẬN RỘN VẪN DÀNH THỜI GIAN TẬP THỂ DỤC

(01) Không có việc gì thì mang sách ra đọc Nhà đầu tư nổi tiếng Charlie Munger nói: “Tất cả những người thông minh thuộc mọi ngành nghề mà tôi biết, không có một ai là không đọc sách mỗi ngày, không có, một người cũng không”. Đúng vậy!   “Ông vua kính” Tào Đức […]

MUỐN GIAO TIẾP GIỎI, KẾT NỐI SIÊU HẠNG PHẢI BIẾT NGHE

“Con người ta mất 2 năm để học nói nhưng mất cả đời để học im lặng” – Khuyết danh – Nếu bạn muốn kết nối và trở nên giá trị trong mắt của người khác, ngoài việc liên tục tạo ra giá trị cho người bạn muốn kết thân (Đừng nói là họ giàu […]

Ngưng khoác lác!

“Khoác lác là từ để chỉ những người nói thì hay mà chẳng làm được gì. Tôi đã nói được thì sẽ làm được” – Muhammad Ali – Nói đi đôi với làm Hành động, hành động và hành động Hành động để tốt hơn 1% mỗi ngày bạn nhé! Always try to be better […]