Hành động, hành động và hành động!

Nếu bạn có một mục tiêu lớn nhưng bạn chỉ ngồi im và không hành động, dù là những hành động nhỏ nhặt, thì cuối cùng bạn cũng chẳng đi tới đâu cả! Không có áp lực thì chẳng thể có kim cương! Muốn thiết kế lại cuộc đời thịnh vượng phải dũng cảm đập […]

THÀNH CÔNG NHỜ LÀM NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ

Đọc mỗi ngày, đọc những thứ mà người khác không chịu bỏ thời gian đọc. Viết mỗi ngày, viết những thứ mọi người không tập viết và nhàm chán. Chạy và thể dục mỗi ngày khi không nhiều người thích thú với chạy bộ và thể thao Nghĩ mỗi ngày những điều mà những người […]

Tinh thần chiến đấu, kỉ luật và quá trình phấn đấu

Quan trọng là ở các yếu tố đó, không hẳn chỉ là KẾT QUẢ!  Khi thất bại, bạn thường nhìn vào kết quả của bản thân, đội ngũ và bạn dằn vặt.  Bạn ước gì, bạn giá như mình có thể làm tốt hơn, đồng đội hay sếp của bạn giỏi hơn, hay hơn…bạn nghĩ […]