Hành động, hành động và hành động!

Hành động, hành động và hành động!

Nếu bạn có một mục tiêu lớn nhưng bạn chỉ ngồi im và không hành động, dù là những hành động nhỏ nhặt, thì cuối cùng bạn cũng chẳng đi tới đâu cả!

Không có áp lực thì chẳng thể có kim cương!

Muốn thiết kế lại cuộc đời thịnh vượng phải dũng cảm đập bỏ những thói quen tệ hại và những sự trì trệ!

Tiến lên là bắt buộc, không phải là một sự lựa chọn!

#ThaiPham
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng

P/S: Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!