Phá vỡ thói quen xấu trong 3 bước

“Chúng ta không quyết định được tương lai, thói quen sẽ quyết định tương lai. Việc cần làm: tạo ra những thói quen tốt” – Thái Phạm Happy Live – Bạn có nhiều thói quen xấu? Làm sao phá vỡ nó? Biến thói quen xấu không còn cản trở thành công của bạn! Có 1 […]