Phá vỡ thói quen xấu trong 3 bước

4 thói quen cần loại bỏ nếu muốn thành công

“Chúng ta không quyết định được tương lai, thói quen sẽ quyết định tương lai. Việc cần làm: tạo ra những thói quen tốt”

– Thái Phạm Happy Live –

Bạn có nhiều thói quen xấu? Làm sao phá vỡ nó? Biến thói quen xấu không còn cản trở thành công của bạn!

Có 1 cách gồm 3 bước trong video ở dưới!

#Phá vỡ thói quen xấu
#ThaiPhamHappyLive – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!