Thu nhập thụ động có nghĩa là: KHÔNG LÀM GÌ MÀ VẪN CÓ ĂN?

Thu nhập thụ động (Passive Income) được nhiều quốc gia định nghĩa là những thu nhập chúng ta nhận được mà không cần, hoặc sử dụng rất ít sức lao động của mình. Thế nhưng, cụm từ thu nhập thụ động đã được “Marketing hóa”, trở thành một cụm từ thời thượng với ý nghĩa […]