Thu nhập thụ động có nghĩa là: KHÔNG LÀM GÌ MÀ VẪN CÓ ĂN?

Thu nhập thụ động có nghĩa là: KHÔNG LÀM GÌ MÀ VẪN CÓ ĂN?

Thu nhập thụ động (Passive Income) được nhiều quốc gia định nghĩa là những thu nhập chúng ta nhận được mà không cần, hoặc sử dụng rất ít sức lao động của mình.

Thế nhưng, cụm từ thu nhập thụ động đã được “Marketing hóa”, trở thành một cụm từ thời thượng với ý nghĩa khác hẳn định nghĩa cơ bản, nhằm đánh vào tư tưởng “làm ít hưởng hưởng nhiều” của mỗi chúng ta, nhằm hướng chúng ta đến mục đích của họ.