Ai cũng là tỷ phú thời gian. Hãy tận dụng từng phút giây của mình. Thời gian là tài sản quý giá mà ai cũng có sẵn. Thế nhưng dường như vì sẵn có nên ai cũng nghĩ mình còn nhiều thời gian để làm việc này việc khác hoặc tự nhủ là “để ngày […]