Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác

Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác

Có hai mốc thời gian giới hạn trong cuộc đời bạn, ngày thứ nhất là ngày bạn sinh ra, ngày thứ hai, là ngày bạn rời cuộc sống này. Bạn không thể kiểm soát được hai ngày này, nhưng bạn kiểm soát được bạn làm được gì trong hai mốc thời gian này, dù đó sẽ là khoảng thời gian ngắn hay dài.

“Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn.” – Steve Jobs