Phải diệt hết các bên bán hàng lậu công khai livestream và quảng cáo facebook thì kinh tế Việt Nam mới cất cánh được.

Tương tự đó là sách giả, sách lậu tràn lan làm nhụt chí trí thức. Tri thức mà ăn cắp, bản quyền tệ lậu thì sẽ không có nhà nước pháp quyền triệt để. Khó có thể giàu như Sing hay Mỹ, Hàn, Nhật được Chính vì vậy, ủng hộ các “dũng sĩ diệt tụi […]