TIN VUI CHO TPHCM THÂN YÊU

Nay có thể chạy bộ khu vực nơi sinh sống hay vùng xanh rồi. Từng bước mở cửa tại TPHCM. Cố lên nào mọi người #thaipham