Hỡi thế gian.. tình là chi?

Nói về kinh doanh làm ăn thì tôi “yêu” Donald Trump Nhưng phải nói nếu về mẫu hình gia đình thì học theo Obama cũng hay phết. Enjoy Sunday nhé bạn hữu! #Chúa Nhật hạnh phúc #ThaiPhamHappyLive – https://thaipham.live Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn P/S: mẫu hình nhé! Không […]