Hỡi thế gian.. tình là chi?

tình mẫu tình yêu

Nói về kinh doanh làm ăn thì tôi “yêu” Donald Trump

Nhưng phải nói nếu về mẫu hình gia đình thì học theo Obama cũng hay phết.

Enjoy Sunday nhé bạn hữu!

#Chúa Nhật hạnh phúc
#ThaiPhamHappyLive – https://thaipham.live
Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

P/S: mẫu hình nhé! Không rao giảng gì cho ai!

Ảnh: Happy.Live fanpage (chỗ này cực hay)