Cuốn sách nhỏ nhưng có võ

Tôi đang đọc và đang nghe (kết hợp sách nói và sách giấy) hàng ngày   Thích hợp với những người đang cần sắp xếp lại cuộc sống và thiết kế những thói quen thú vị làm nên một cuộc đời thịnh vượng   Tìm hiểu thêm thông tin về: – Phiên bản sách nói: […]

3 sai lầm khiến mục tiêu của bạn thất bại!

Có rất nhiều lý do khiến mục tiêu của chúng ta không thành hiện thực. Điều đó có thể rơi vào phương pháp, động lực, may mắn,… Nhưng một trong những sai lầm “tai hại” nhất là chúng ta sai từ bước đầu tiên của việc xác nhận mục tiêu.