TỔNG KẾT Chặng đường 22/66 NGÀY

#66dayschallenge #66ngaythuthach Đây là video tổng kết 1/3 chặng đường chúng ta đã đi qua cho một thử thách 66 ngày đầu tiên. Cám ơn các bạn đã cùng đồng hành với tôi cho đến thời điểm này. Chúng ta đã đồng hành rất vui với nhau với thử thách này phải không? Còn 44 […]