TỔNG KẾT Chặng đường 22/66 NGÀY

tổng kết 1/3 chặng đường

#66dayschallenge
#66ngaythuthach

Đây là video tổng kết 1/3 chặng đường chúng ta đã đi qua cho một thử thách 66 ngày đầu tiên.

Cám ơn các bạn đã cùng đồng hành với tôi cho đến thời điểm này. Chúng ta đã đồng hành rất vui với nhau với thử thách này phải không?

Còn 44 ngày nữa ~ 2/3 chặng đường sẽ tới!

“Cứ đi thì sẽ tới”!!!

Tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày 44/66 trong 1 video cũng như một buổi offline kết thúc 66 ngày đầu tiên.

Còn bạn: Ngày hôm nay của bạn như thế nào?