Trái phiếu doanh nghiệp, bong bóng nổ chậm của nền kinh tế?

Thị trường chứng khoán là nơi để đầu tư chứ không phải trò cờ bạc, nhưng khẳng định này chỉ dành cho những người có kiến thức, còn không thì đó là thứ để mời chào con bạc mới. Trong video này, tôi sẽ điểm qua: – Trái phiếu là gì? – Sự khác biệt […]