Trái phiếu doanh nghiệp, bong bóng nổ chậm của nền kinh tế?

Trái phiếu doanh nghiệp, bong bóng nổ chậm của nền kinh tế?

Thị trường chứng khoán là nơi để đầu tư chứ không phải trò cờ bạc, nhưng khẳng định này chỉ dành cho những người có kiến thức, còn không thì đó là thứ để mời chào con bạc mới.

Trong video này, tôi sẽ điểm qua:

– Trái phiếu là gì?

– Sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu?

– Trái phiếu chuyển đổi là gì?

– Vì sao lại có bong bóng trái phiếu?

Nếu bạn đang sở hữu trái phiếu hoặc có người thân đầu tư trái phiếu, hãy theo dõi thật kỹ video này!!