Trái phiếu doanh nghiệp, bong bóng nổ chậm của nền kinh tế?

Thị trường chứng khoán là nơi để đầu tư chứ không phải trò cờ bạc, nhưng khẳng định này chỉ dành cho những người có kiến thức, còn không thì đó là thứ để mời chào con bạc mới. Trong video này, tôi sẽ điểm qua: – Trái phiếu là gì? – Sự khác biệt […]

NỀN KINH TẾ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Để làm nên video này, tôi đã học hỏi rất nhiều từ nhà đầu tư huyền thoại phố Wall Ray Dalio, thông qua tác phẩm How The Economic Machine Works của ông. Video hoạt hình này được minh họa rất sinh động cùng với giọng đọc của tôi, nhưng để theo dõi đến phút thứ […]