Giá dầu giảm mạnh? Tại sao? Tác động đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam như thế nào?

Giá dầu giảm mạnh? Tại sao? Tác động đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam như thế nào?

Ngày hôm kia giá dầu đã tồi tệ, nhưng ngày hôm qua sự tồi tệ ấy còn tăng lên nhiều lần. Lần đầu tiên trong 18 năm, giá dầu Brent rớt xuống dưới mốc 20 USD/thùng. Tại sao giá dầu giảm mạnh như vậy? Tác động đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam như thế nào?