Kinh tế học a bờ cờ (P4): GDP sức khỏe của nền kinh tế

Kinh tế học a bờ cờ (P4): GDP sức khỏe của nền kinh tế

Tổng sản phẩm nội địa hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là một trong những chỉ số cơ bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó.

Vậy ý nghĩa của GDP là gì, công thức tính như thế nào? Hãy theo dõi nhé!