BẠN Ở NHÓM NÀO?

  1. BỎ RA MÀ MUỐN THU VỀ NGAY là tư duy của người sẽ mãi mãi dừng lại ở việc làm thêm. 2. KỲ VỌNG NHẬN THÙ LAO THEO THÁNG là tư duy của người làm công. 3. KIÊN TRÌ ĐẾN CUỐI NĂM HƯỞNG THU NHẬP là tư duy của giám đốc kinh doanh. […]