BẠN Ở NHÓM NÀO?

 
1. BỎ RA MÀ MUỐN THU VỀ NGAY là tư duy của người sẽ mãi mãi dừng lại ở việc làm thêm.
2. KỲ VỌNG NHẬN THÙ LAO THEO THÁNG là tư duy của người làm công.
3. KIÊN TRÌ ĐẾN CUỐI NĂM HƯỞNG THU NHẬP là tư duy của giám đốc kinh doanh.
4. KIÊN TRÌ CHỜ ĐỢI TỪ 3 – 5 NĂM là tư duy của một nhà đầu tư giá trị.
5. DÙNG TẦM NHÌN CẢ ĐỜI ĐỂ NỖ LỰC THÀNH CÔNG là tư duy của một người chủ doanh nghiệp thật sự.
Suy cho cùng, thế giới này nhiều người dùng tư duy của người làm công để khao khát một thành quả của một người chủ doanh nghiệp thì quả thật rất bấp bênh.
Có những người phản biện với tôi “Có bột thì mới gột nên hồ”, đúng vậy, nhưng với tư duy của một chủ doanh nghiệp thì “bột” chính là những ngày tháng học tập, tích lũy, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức và vốn. Chứ không phải “bột” mãi mãi chỉ dừng lại ở vốn có sẵn thì mới thành công.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn