NGẠO MẠN LÀ KẺ THÙ CỦA TRI THỨC!

“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức đó là sự ngạo mạn, đó chính là sự ảo tưởng của hiểu biết” – Stephen Hawking – Đăng cái hình không liên quan để thấy mình là nhà đầu tư luôn thiếu hiểu biết, vì lúc nào cũng thấy sau khi đọc sách thì lại sáng dạ […]

“Thứ đẹp đẽ (tuyệt vời) về HỌC TẬP là KHÔNG MỘT AI có thể lấy mất kiến thức của bạn”

Học tập là học tập trọn đời! Học thì chưa chắc giỏi (Ngay và luôn), nhưng có một điều chắc chắn 100% là muốn bớt Dốt…thì phải học; Phải đọc sách, phải rèn luyện…hàng ngày. Đọc sách xong thì phải hành! Đọc không hành thì não là một “thùng” đựng sách! Chúc quý bạn hữu […]