BẠN Ở NHÓM NÀO?

  1. BỎ RA MÀ MUỐN THU VỀ NGAY là tư duy của người sẽ mãi mãi dừng lại ở việc làm thêm. 2. KỲ VỌNG NHẬN THÙ LAO THEO THÁNG là tư duy của người làm công. 3. KIÊN TRÌ ĐẾN CUỐI NĂM HƯỞNG THU NHẬP là tư duy của giám đốc kinh doanh. […]

HÔM NAY BẠN ĐÃ ĐỌC SÁCH CHƯA?

Học tập là học tập trọn đời! Học thì chưa chắc giỏi (Ngay và luôn), nhưng có một điều chắc chắn 100% là muốn bớt Dốt… thì phải học; Phải đọc sách, phải rèn luyện… hàng ngày. Đọc sách xong thì phải hành! Đọc không hành thì não là một “thùng” đựng sách! P/s: Bạn […]

Học tập là học tập trọn đời!

Học thì chưa chắc giỏi (Ngay và luôn), nhưng có một điều chắc chắn 100% là muốn bớt Dốt…thì phải học; Phải đọc sách, phải rèn luyện…hàng ngày. Đọc sách xong thì phải hành! Đọc không hành thì não là một “thùng” đựng sách! P/S: Hôm nay bạn đang đọc cuốn sách nào, cùng chia […]

NGẠO MẠN LÀ KẺ THÙ CỦA TRI THỨC!

“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức đó là sự ngạo mạn, đó chính là sự ảo tưởng của hiểu biết” – Stephen Hawking – Đăng cái hình không liên quan để thấy mình là nhà đầu tư luôn thiếu hiểu biết, vì lúc nào cũng thấy sau khi đọc sách thì lại sáng dạ […]