Học tập là học tập trọn đời!

Học thì chưa chắc giỏi (Ngay và luôn), nhưng có một điều chắc chắn 100% là muốn bớt Dốt…thì phải học;
Phải đọc sách, phải rèn luyện…hàng ngày.
Đọc sách xong thì phải hành! Đọc không hành thì não là một “thùng” đựng sách!
P/S: Hôm nay bạn đang đọc cuốn sách nào, cùng chia sẻ nhé.
– Thái Phạm – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!