“Thứ đẹp đẽ (tuyệt vời) về HỌC TẬP là KHÔNG MỘT AI có thể lấy mất kiến thức của bạn”

Học tập là học tập trọn đời! Học thì chưa chắc giỏi (Ngay và luôn), nhưng có một điều chắc chắn 100% là muốn bớt Dốt…thì phải học; Phải đọc sách, phải rèn luyện…hàng ngày. Đọc sách xong thì phải hành! Đọc không hành thì não là một “thùng” đựng sách! Chúc quý bạn hữu […]