NGẠO MẠN LÀ KẺ THÙ CỦA TRI THỨC!

NGẠO MẠN LÀ KẺ THÙ CỦA TRI THỨC!

“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức đó là sự ngạo mạn, đó chính là sự ảo tưởng của hiểu biết”

– Stephen Hawking –

Đăng cái hình không liên quan để thấy mình là nhà đầu tư luôn thiếu hiểu biết, vì lúc nào cũng thấy sau khi đọc sách thì lại sáng dạ ra một chút. Một chút một chút.

Học chưa bao giờ là đủ.

Những lúc thị trường đang điên loạn với giá vàng thế này. Chứng khoán rớt thê thảm mới thấy may mắn! Vì chính giữ cho cái tôi của mình luôn nhỏ bé, chăm chỉ đọc sách đầu tư và nhìn mẫu hình hay thực hành, mình tránh được những cú giảm mạnh!

Sách là bạn và vì sự học là cả đời!

#ThaiPham
#Be_humble
#Đừng_ngạo_mạn