NGẠO MẠN LÀ KẺ THÙ CỦA TRI THỨC!

“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức đó là sự ngạo mạn, đó chính là sự ảo tưởng của hiểu biết” – Stephen Hawking – Đăng cái hình không liên quan để thấy mình là nhà đầu tư luôn thiếu hiểu biết, vì lúc nào cũng thấy sau khi đọc sách thì lại sáng dạ […]