Những bài học từ con trẻ

1) Luôn tò mò thử nghiệm 2) Luôn bắt đầu với tư duy CHƯA BIẾT GÌ 3) Luôn vui vẻ 4) Cười nhiều 5) Kết thêm bạn mới 6) Tin vào những điều diệu kì trong cuộc sống 7) Hỏi rất nhiều 8 ) Chơi nhiều 9) Ngã thì đứng dậy đi tiếp, chạy tiếp…cùng […]