Những bài học từ con trẻ

Bài học từ con trẻ

1) Luôn tò mò thử nghiệm

2) Luôn bắt đầu với tư duy CHƯA BIẾT GÌ

3) Luôn vui vẻ

4) Cười nhiều

5) Kết thêm bạn mới

6) Tin vào những điều diệu kì trong cuộc sống

7) Hỏi rất nhiều

8 ) Chơi nhiều

9) Ngã thì đứng dậy đi tiếp, chạy tiếp…cùng lắm thì khóc

10) Luôn thích tô màu vì chúng muốn…sáng tạo cuộc sống thay vì thứ cứng nhắc gọi là…kế hoạch (planning)

11) Luôn mơ ước

Khối bài học từ trẻ em mà người lớn có thể áp dụng được

Ngày nghỉ chỉ ngồi ngắm tụi trẻ và chơi cũng thú vị rồi ?

#Saturdayholiday
#Kidsloveplaying
#ThaiPhamHappyLive