TỦ SÁCH ALAN PHAN CÓ GÌ “HOT”?

Bộ sách “Di sản Alan Phan” là những tác phẩm cuối cùng trong hai năm miệt mài trên chặng đường lưu giữ những kiến thức vô giá và nhân sinh quan, triết lý sống, tinh thần Alan Phan.   Bộ sách gồm 4 cuốn được biên tập từ 6 tác phẩm của Tiến sĩ mang […]