Kỉ niệm một ngày cùng sông nước

“Khói tan trời nắng vắng tanh, Tiếng vang nước biếc non xanh một chèo. Xuôi dòng ngoảnh lại trời cao, Đầu non mấy đám mây theo lững lờ” – Liễu Tông Nguyên – Kỉ niệm một ngày trời sông nước! Lãng tử phiêu du suốt dặm trường Sài Gòn, 4/2019 #SundaySoulFoods #Sông nước Sài Gòn #Thaiphamhappylive – https://thaipham.live […]