Kỉ niệm một ngày cùng sông nước

vi hành đường sông

vi hành đường sông

vi hành đường sông“Khói tan trời nắng vắng tanh,
Tiếng vang nước biếc non xanh một chèo.
Xuôi dòng ngoảnh lại trời cao,
Đầu non mấy đám mây theo lững lờ”

– Liễu Tông Nguyên –

Kỉ niệm một ngày trời sông nước! Lãng tử phiêu du suốt dặm trường

Sài Gòn, 4/2019

#SundaySoulFoods
#Sông nước Sài Gòn
#Thaiphamhappylive – https://thaipham.live