Khi bạn đi ra ngoài khỏi địa bàn bạn đang sống thường xuyên, bạn sẽ thấy Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ thế nào!

Đầu đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Công Trình Vincity. Nghe đâu cháy hàng, căn hộ toàn 1 -2 PN là chính! Giá cũng 3x triệu/m2! ĐẠI CÔNG TRƯỜNG!!! Nhiều người “muốn”, “mong” 2019 khủng hoảng kinh tế chu kì 10 năm… nhưng các yếu tố bên ngoài (Mỹ, Trung, Ấn) hiện tại […]