Talk Show Thái Phạm & QUỐC KHÁNH MC (Hot nhất hệ mặt trời): Nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Bắt tay đúng người, đầu tư đúng chỗ!

Khi bước chân vào con đường đầu tư, thì việc xây dựng các mối quan hệ là điều quan trọng để mở ra những cơ hội dẫn đến thành công.   Cách xây dựng mối quan hệ khi bắt đầu lập nghiệp?   Làm sao tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với những […]