Talk Show Thái Phạm & QUỐC KHÁNH MC (Hot nhất hệ mặt trời): Nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Bắt tay đúng người, đầu tư đúng chỗ!

Khi bước chân vào con đường đầu tư, thì việc xây dựng các mối quan hệ là điều quan trọng để mở ra những cơ hội dẫn đến thành công.
 
Cách xây dựng mối quan hệ khi bắt đầu lập nghiệp?
 
Làm sao tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với những người thành công hơn mình?
 
Đầu tư tài chính theo những người thành công liệu có phải là lựa chọn đúng?
 
Link đăng kí tham gia Event online cùng MC Quốc Khánh và tôi ở đây: http://bit.ly/XTB-Talk-Show-Online-Thai-Pham
 

Talk Show Thái Phạm & QUỐC KHÁNH MC (Hot nhất hệ mặt trời): Nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Bắt tay đúng người, đầu tư đúng chỗ!

Khi bước chân vào con đường đầu tư, thì việc xây dựng các mối quan hệ là điều quan trọng để mở ra những cơ hội dẫn đến thành công. Cách xây dựng mối quan hệ khi bắt đầu lập nghiệp?Làm sao tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với những người thành công hơn mình? Đầu tư tài chính theo những người thành công liệu có phải là lựa chọn đúng?Link đăng kí tham gia Event online cùng MC Quốc Khánh và tôi ở đây: http://bit.ly/XTB-Talk-Show-Online-Thai-Pham

Người đăng: Thai Pham vào Chủ nhật, 23 tháng 8, 2020