Thành công trong mắt bạn là gì?

thành công

Những điều mọi người thấy (và chỉ thấy) về thành công là những thứ rất BÓNG BẨY BỀ NGOÀI: Địa vị, nhà cửa, thành công, xe cộ, tiền bạc, sức khoẻ tốt, hạnh phúc…

Những điều mọi người KHÔNG THẤY: là HÀNG GIỜ LUYỆN TẬP không biết MỆT MỎI trong BÓNG TỐI, trong im lặng, và CÔ ĐƠN…

Lắm lúc bạn bị nghi ngờ

Lắm lúc bạn bị mất niềm tin

Lắm lúc bạn sẽ chẳng tin vào Chính mình

Lắm lúc bạn muốn…bỏ cuộc

Bỏ quách mịa…cho xong

Nhưng rồi bạn sẽ hiểu

thành công là điều gì đó rất zic zic

Nó không phải là một đường thẳng tắp tuyến tính

Thành công như chu kì của một nền kinh tế, có lên có xuống, có lên voi, có xuống chó!

Quan trọng là đừng bỏ cuộc, tiếp tục suy nghĩ học hỏi những mẫu hình thành công, áp dụng cho bản thân, điều chỉnh cho phù hợp và HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG VÀ HÀNH ĐỘNG!

#Tuesdaymotivation
#ThaiPhamHappyLive – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

✤ https://youtu.be/34B0_yY5HfI
✤ https://youtu.be/3ov9vJXd200